Retourtje OG Heldring

Retourtje OG Heldring


De OG Heldringstichting is een particulier behandelcentrum voor observatie, verzorging, opvoeding, behandeling en begeleiding van jongeren met ernstige en gecompliceerde gedragsproblemen.

Ik bedacht voor de OG Heldringstichting in 2009 een concept voor een symposium & open huis voor kinderrechters, voogden en andere professionals uit de jeugdzorg, rondom de presentatie van een boek over de OG Heldringstichting, onder het motto: ‘Bewegen en beleven – een retourtje OG Heldring’. De gasten werden uitgenodigd in Zetten voor een ontmoeting met de Heldringstichting, haar medewerkers en bewoners.

Opdrachtgever: O.G. Heldringstichting – Jean Paul de Rijk