Vrede van Utrecht 2013

Vrede van Utrecht 2013


In 2013 werd in stad en provincie Utrecht 300 jaar Vrede van Utrecht gevierd met een indrukwekkend cultureel programma. Tussen april en september werden meer dan 200 projecten uitgevoerd: exposities, festivals, concerten, lezingen, boeken, theatervoorstellingen, rondleidingen, debatten en manifestaties. Er werd samengewerkt met honderden partners, niet alleen uit de cultuur, maar ook maatschappelijke organisaties zoals de Vreedzame school, onderwijsinstellingen, politie, justitie en zelfs de Koninklijke Landmacht. Centraal thema was de oplossing van conflicten door middel van dialoog. Het historisch gegeven van de stichting van de Vrede van Utrecht in 1713 is doorgetrokken naar het heden. Hoe gaan we om met conflicten, lokaal, landelijk en mondiaal.

Ik ben er trots op dat ik 2 jaar aan de Vrede van Utrecht mocht meewerken in de rol van productie-coordinator. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het programma en de professionele productie daarvan. Helaas is het 100 jaar wachten voor we het weer kunnen vieren in Utrecht.

Opdrachtgever: Stichting Vrede van Utrecht, Peter de Haan