MBO UTRECHT

MBO UTRECHT


Voor 3e-jaars studenten van de Event Academie van MBO Utrecht ontwikkelde en verzorgde ik de lesreeks ‘Eventmanagement in de Praktijk’.

Het doel was tweeledig:
– studenten kennis bijbrengen over eventmanagement aan de hand van de praktijk en daarmee inzicht geven in het ‘grote plaatje’ en de samenhang van onderdelen en beslismomenten.
– studenten inspireren met voorbeelden uit de praktijk.
De rode draad van de lesreeks was De Slag om Vrede, het openingsspektakel van de Vrede van Utrecht op 11 april 2013 op de dak van de A2-tunnel in Utrecht.

Thema’s die aan de orde kwamen: conceptontwikkeling, planning, projectorganisatie, locatie & omgeving, draaiboek & communicatie, financiering.

http://www.eventacademie.nl/

Opdrachtgever: MBO Utrecht, Event Academie, Freek Moolenaar.