de kamers

de kamers


 

If you are not prepared to be wrong, you will never come up with anything original”
(Sir Ken Robinson in TEDtalk ‘How School Kills Creativity’)

 

De KAMERS is een joint-venture van Paul Feld en Rob van Doggenaar. Ontstaan uit onze samenwerking bij het ontwikkelen en organiseren van het programma Vrede van Utrecht 2013. Een boeiend en intensief proces waarin wij veel ervaring hebben opgedaan met het maken van een transmediaal, multidisciplinair programma rond een aansprekend concept. De ervaringen die we opdeden in dit proces, liggen aan de basis van de filosofie van de KAMERS. De KAMERS werkt in opdracht en op eigen initiatief aan complexe maatschappelijke en culturele projecten: conceptontwikkeling, programmering, storytelling, coördinatie en organisatie. Van begin tot eind of op onderdelen.

Walt Disney strategie

De KAMERS refereert aan de Walt Disney Strategie. Deze strategie was de basis voor het succes van het Disney-imperium. In een notendop komt het er op neer dat alle projecten bij de ontwikkeling 3 ‘kamers’ doorlopen: de dromenkamer, de realistenkamer en de kamer van de critici. Het waarborgt de mogelijkheid om allereerst ongebreideld en vrij te dromen en vervolgens precies vast te leggen wat er voor de realisatie van de droom nodig is. Tenslotte wordt in de kamer van de critici de eigen interne kritiek georganiseerd, die vervolgens wordt teruggekoppeld aan de eerdere kamers. De kracht van de werkwijze zit hem in de strikte scheiding van de 3 rollen, waardoor loyaliteit aan de andere rollen het resultaat niet beïnvloedt. Zo ontstaat een opwaartse spiraal in de planontwikkeling die leidt tot goed doordachte projecten. Wij hanteren deze strategie bij de realisatie van onze projecten.

 

De Kamers werkte voor Vrede van Utrecht 2013 en werkt voor Le Tour de France Utrecht 2015.